Suomeksi
   
  

Besöksadress:
Andra Linjen 17, 4 vån
00530 HELSINGFORS

Öppet vardagar: 10.00 - 15.00


Kundservice stängt tills 30.4.2020


Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI


Telefonservice öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12


Telefon:
0295 333 000

Fax:
09 323 7960

E-post:
kirjaamo(at)optum.fi

Lagstiftning

  • Lag om studiestöd (65/1994)
  • Statsrådets förordning om studiestöd (869/2017)
  • Lag om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012)
  • Lag om stöd för skolresor (48/1997)
  • Statsrådets förordning om stöd för skolresor (530/2015)
  • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
  • Förvaltningslag (434/2003)
  • Utlänningslag (301/2004)
  • Lag om hemkommun (201/1994)

Författningarna finner du i statens författningsdatabank Finlex.