Suomeksi
   
  

Besöksadress:
Andra Linjen 17, 4 vån
00530 HELSINGFORS

Öppet vardagar: 10.00 - 15.00


Kundservice stängt tills 30.4.2020


Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI


Telefonservice öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12


Telefon:
0295 333 000

Fax:
09 323 7960

E-post:
kirjaamo(at)optum.fi

Besvärsnämnden för studiestöd

Besvär till besvärsnämnden för studiestöd

Du kan söka ändring i ett studiestödsbeslut av Folkpensionsanstalten hos besvärsnämnden för studiestöd. Du kan även söka ändring i beslut som gäller skolresestöd. Besvärsskriften ska skickas till Folkpensionsanstalten.

Ansökan om ny behandling av Folkpensionanstaltens beslutsförslag på grund av inkomstkontroll skickas till Folkpensionanstalten.

Folkpensionanstalten ger råd i studiestödsärenden.